Izdavačka kuća PAIDEIA d.o.o.  BEOGRAD                                                                                                            T: +381 11 26 27 676 ,    M: +381 65 26 33 074           E:  office@paideia.rs

 

Dobrodošli na Paideia.rs možete se ulogovati ili kreirati nalog

DRAGANA KUJOVIĆ

dragana_kujovic

Dr Dragana Kujović je rođena 1958. godine u Sarajevu. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i klasičnu gimnaziju (Prva gimnazija u Sarajevu, arapski i turski jezik), kao i studije orijentalnih jezika i književnosti (arapski i persijski jezik i književnost). Odmah nakon diplomiranja primljena je u radni odnos na ovom fakultetu u zvanju asistenta-pripravnika za predmet Arapski jezik (sintaksa). Magistarsku tezu pod naslovom Asimilacija kolokvijalizama u leksici savremenog arapskog knjževnog jezika uspešno je odbranila na Filološkom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Doktorsku tezu pod naslovom Analitičko transformisanje glagola u savremenom arapskom književnom jeziku odbranila je na istom fakultetu 1997. godine i sledeće godine birana u zvanje docenta za predmet Arapski jezik. U Istorijskom institutu u Podgorici radi od 2001. godine. Osim orijentalističkih i lingvističkih istraživanja, bavi se književnim prevođenjem, pretežno dela savremene arapske književnosti (Halil Džubran, Nagib Mahfuz...).

 

PAIDEIA

Poslovni podaci

  • PIB: 101515489
  • MB:  07775989
  • TR:  160-276103-50
           205-14478-13

Ulogujte se ili Kreirajte nalog